Uluslararası Örgütler

AB
Avrupa Birliği Bayrağı
Viyana kongresi, Napolyon savaşları sonunda Fransız ordularının koalisyon orduları tarafından tümüyle yenilgiye uğraması sonucu toplanmıştır.

Uluslararası örgütler 1815 Viyana kongresi ile başlamıştır. Uluslararası örgütlerin en açık hali Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletlerdir. Bunlarda bulunan üç ilke belirleyicidir.


 1. Ortak güvenlik
 2. Uyuşmazlıkların barışsal çözümü
 3. Ekonomik-siyası işbirliği

Uluslararası örgütlerin çalışması 1. Dünya Savaşından sonra barışı yaratmak için bir uluslararası hükümet yaratılır mı sorusuyla başladı. 1975 tarihli Viyana sözleşmesi ile uluslararası örgütler, devletlerin aralarında yaptıkları antlaşmayla kurulur ve üye devletlerden ayrı bir kişiliği, kendi yasası ve organları olan bir varlıktır.
Bir uluslararası örgütte en az 3 devlet bir araya gelmeli, kurucu bir sözleşme imzalamalı, kurumsal varlık ve tüzel kişiliği oluşmalı, resmi bir yapısı olması, giderlerin üye devletlerce karşılanması ve uluslararası ortamda diğer aktörlerle ilişki kurabilmesi gerekir. 1. Dünya Savaşından sonra savaşı engelleyerek kalıcı bir barışı sağlama çabaları içerisinde uluslararası örgütler önemli yer tutmuştur. Nitekim Wilson liberalizmin Milletler Cemiyetinin kuruluşunda önayak olması bunun örneğidir. • Uluslararası Örgütlerde Liberalizm

 • Uluslararası Örgütlerde Eleştirel Görüş

 • Uluslararası Örgütlerde İnşacılar

 • Avrupa Uyumu

 • Lahey Konferansları

 • Birleşmiş Milletler
BMUNDP
UNCTAD
 • Milletler Cemiyeti
MCMC
 • Birleşmiş Milletler ve Milletler Cemiyetinin Benzerlikleri ve Farklılıkları

 • Uluslararası Örgütlerin Dünya Siyasetindeki İşlevleri

 • Uluslararası Para Fonu(IMF)
IMF
 • Dünya Bankası(The World Bank)
The World Bank Group

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi