İşletmenin Kuruluş Çalışmaları


 1. Proje Fikri
 2. Fizibilite Etüdü
  1. Ekonomik Etüd
  2. Teknik Etüd
  3. Finansal Etüd
  4. Hukuksal Etüd
 3. Fizibilite Raporu
 4. Değerlendirme ve Yatırım Kararı
 5. Kesin Proje
 6. Projenin Uygulanması(Yatırım)
 7. Üretime Geçiş(İşletme
Proje Fikri: Herhangi bir mamul ya da hizmet üretiminin müteşebbisin(girişimcinin) beyninde belirdiği aşama, düşünce aşamasıdır, faaliyete geçilmemiştir.

Proje Fikrini Geliştiren Unsurlar

 1. Ülkenin üretim-tüketim modeli
 2. Pazar
 3. Mevcut sanayi işletmelerinin durumu
 4. İthalat-ihracat olanakları
 5. Teknoloji
 6. Doğal Kaynaklar
Fizibilite Çalışması: Kesin yatırım kararı alınmasından önce yapılması düşünülen yatırımla ilgili ekonomik, teknik ve finansal sorunlara ilişkin bilgierin sistemli ve analize elverişli biçimde toplanması.

Ekonomik Etüd

 1. Pazar araştırması ve talep tahmini yapılır
 2. İşletmenin büyüklüğünün belirlenmesi
 3. İşletmenin kuruluş yerinin belirlenmesi
 4. En yüksek üretimin belirlenmesi
Teknik Etüd

 1. Projenin teknik tanımının yapıldığı kısım
 2. Hangi üretim yönteminin ya da teknolojisini kullanacağımız konusunu oluşturur.
 3. İşletmenin montaj ve inşaat işlerinin kim tarafından ve nasıl yapılacağı konusu
 4. Fabrika binasının yerleşik yapısı, yerleşim planı belirlenir
 5. Fabrikanın kuruluşunun grafiksel ya da tablolarla aylara göre planının çıkarılması
 6. Makinelerin özellikleri, kapasiteleri üstünde durulur
 7. Üretilen ürünlerden kalan yan ürün ve atıkların nasıl değerlendirileceği üzerinde durulur
 8. Teknik etüd mühendisler tarafından yapılır.
Finansal Etüd

 1. İşletme kurma ve kurulan işletmenin faaliyetine devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan fon kaynaklarının nasıl elde edileceği yolunda çalışan etüd.
 2. Yatırım tutarı hesaplanır
 3. İşletmenen gelir-gider tahminlerinin yapılması
 4. İşletmenin karlılık durumuyla ilgili analizler
 5. Finansman kaynaklarının saptanması(nerede, ne zaman, ne kadar, ne maliyette)
 6. Patent gideri
 7. Kullanım bilgisi gideri(işletmenin hangi teknolojiyi kullanacağına ilişkin bilgilendirme)
Hukuksal Etüd

İşletmenizi hangi türde kuracaksınız, kaç ortak, hukuki şekli, işletmenin ne miktarda sermayeye ihtiyaç duyduğu...

Fizibilite Raporu: 4 etüdün(ekonomik,finansal, teknik, hukuksal) sonucunda oluşan şartların rapora dönüştürülmesi

Değerlendirme ve Yatırım Kararı: Özel işletmeler ticari karlılık kriterine göre projenin gerçekleştirilmesine karar verirler. Proje olduğu gibi kabul edilebildiği gibi üzerinde değişimlerde yapılabilir. İşletmenin kurulup kurulmayacağına karar verilir. "Karlılık" topluma sağlayacağı fayda.

Kesin Proje Aşaması

 1. Teknik hesaplar kesinleşir
 2. Projenin hukuki şekline karar verilir.(Anonim, limited, ....)
 3. İşletmenin hukuksal şeklide net olarak belirlenir.
 4. Alınacak makinelerin maliyetleri, kapasiteleri, miktarı kesin hale getirilir.
Projenin Uygulanması(Yatırım): Planlanan zamanda ve maliyette yatırımın gerçekleşmesi amaçlanır. Yapılacak yatırımın ne zaman ve hangi maliyette yapılacağına karar verilir. Asıl büyük harcamanın yapıldığı aşamadır.

İşletme(Üretime Geçiş):Fiili olarak üretime başlanır. İlk olarak üretim denemesi yapılır. Üretim planlanan şekilde mi, miktarda mı, kalitede mi olup olmadığı önemli.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi