BONO (Emre Muharrer Senet)

Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono denir.
Bonoda iki taraf bulunur;

=> Borçlu(Muhattap):Bono bedelini ödeyecek kişi
=>Alacaklı(Lehtar):Bono bedelini tahsil edecek kişidir.

Bonoda cümle "ödeyiniz" şeklide değil, "ödeyeceğim" şeklinde biter.
Bono iki şekilde tahsil edilebilir.


  1. Ödeme zamanı geldiğinde lehtar(alacaklı) muhattaba(borçluya) başvurarak tutarı tahsil eder ve senedi verir
  2. Lehtar ödeme zamanını beklemeden bir bankaya gider ve senedi iskonto ettirerek bedeli tahsil eder. Borç vadesi geldiğinde de muhattap borcunu bankaya öder. Senedin iskonto ettirilmesinde muhattap için bir kazanç ya da kayıp yoktur. Ancak lehtar ve banka kazançlıdır. Lehtar vadeden önce tahsilat yapmış olur. Banka ise senet üzerinden bir miktar iskonto keser ve bu da bankanın kazancı olur.
Bononun Şekli 

Senet Metininde Bono veya Emre Muharrer Senet Sözcüğü: Bonoda "Emre muharrer senet" veya "bono" kelimeleri kullanılabilir. Bono Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono karşılığındaki kelime kullanılmalıdır.

Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedel Ödeme Vaadi: Ödeme vaadinin belli bir tutara ilişkin olması gerekir. Aynı senet üzerinde, senet bedelinin hem yazı hem de rakamla gösterilmesi halinde, iki tutar arasında fark bulunursa yazı ile gösterilen geçerlidir.

Vade: Vade gösterilmemiş bono, görüldüğünde ödenir.

Ödeme Yeri: Senet üzerinde ödeme yeri yoksa düzenlenme yeri ödeme yeri sayılır.

Kime ve Kimin Emrine Ödenecekse Onun Ad ve Soyadı: Bonoda lehdarın adı ve soyadı yazılmalıdır. Çünkü bono "hamiline" düzenlenemez.

Senedin Tanzim Edildiği Gün ve Tarih: Eğer senette düzenlenme tarihi yoksa senet bono niteliği kazanmaz.

Senedi Düzenleyenin İmzası: Bono üzerinde asıl borçlunun ad-soyad ve imzası olması gerekir. Ancak sadece borçlunun imzasının olması senedi geçerli kılar. Bononun altında borçlunun imzası yoksa veya imza sahte ise, böyle bir belge bono sayılmaz. İmza, kişinin kimliğini, hüviyetini gösteren bir belgedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi