Php Dersleri-4-Koşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme

Koşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme

Kod yazarken sıklıkla kullanılan koşul belirteçleri, duruma bağlı olarak işlemler yapmamıza olanak sağlar. Genel yapıları 3 şekildedir:

1. if ( koşul ) - koşul gerçekleşirse komut uygulanır.

2. if ( koşul ) else ... - koşul gerçekleşmez ise ELSE'de belirtilenler uygulanır.

3. if ( koşul ) elseif (koşul ) else ... - İlk koşul gerçekleşmezse alternatif koşullar elseif ile belirtilebilir.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte $islem 4 değerini alır, koşul cümlesi olarak yazdığımızda php bize bu yargının doğru olduğunu echo da belirttiğimiz cümle ile gösterir:

<?php
  $islem = 2 + 3;

  if ( $islem == 5 ) {
   echo "2 + 3, 5 eder!";
  }
?>
  

NOT: Koşul gerçekleşirse yapılacaklar { ... } şeklinde belirtilir. Ancak yapılacak iş tek satırlık ise direkt altına yazarak işlem yaptırtabiliriz:

<?php
  $islem = 2 + 2;

  if ( $islem == 4 )
   echo "2 + 2, 4 eder!";
?>
  

ELSE İle komut gerçekleşmez ise yapılacak olanları tanımlıyoruz:

<?php
  $benim_sayim = 5;

  if ( $benim_sayim == 4 )
   echo "Benim sayım 4!";
  else
   echo "Benim sayım 4'ten farklı!";
?>
  

ELSEİF ile 2 bir şart daha belirliyoruz


<?php
  $sayi_tut = 6;

  if ( $sayi_tut < 5 )
   echo "Sayım 5'den küçük!";
  elseif ( $sayi_tut > 5 )
   echo "Sayım 5'den büyük!";
  else
   echo "Sayım 5!";
?>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi