PHP Dersleri -1-

Adım Adım Programlama da bir basamak daha atlayarak PHP programlarını temelini oluşturan değişkenleri tanıyacağız.

*Unutmayın ki PHP içinde değişkenlerde Türkçe harf kullanmamız ekrana hata basılmasına sebep olacaktır*

Değişkenler $ işareti ile baslar örneğin:
$degisken=22;
ve noktalı virgül ile sonlandırılır.bu kod ile $degisken değişkeninin içeriği 22 oldu.
Değişken atarken eğer değişkene sayısal(integer) bir değer vereceksek direk sayıyı yazmalıyız eğer karakterlerden(string) oluşan bir değer vereceksek (") çift tırnak arasına yazmalıyız yani:

$degisken="DEGER";
*Unutmayın ki ` ve ' bunun arasında ve ' ile " bunun arasında çok fark vardır.*
Değişken adları asla sayılar ile başlatılamaz bu ekrana tanımlama hatası olarak yazdırılır.

Değişkenler Hakkında


Değişken türleri:


  • Sayılar(number),
  • Dizgeler(string),
  • Diziler(array),
  • Mantıksal(boolean),
  • Nesne(object)`tir 

Örnekler:

Sayısal Değişkenler (Number Variable);

$degisken=421214;

Dizge Değişkenler(String Variable);

$degisken="degisken";

Dizi Değişkenler(Array Variable);

$meyveler=array("armut","muz","greyfurt");

Mantıksal Değişkenler(Boolean Variable);

$kapali=false;
$acik=true;
//diger bir deyisle
$kapali=0;
$acik=1;
Nesneler (Object);
$tarih=new DateTime();

Eğer değişkenler sayısal ise direk işlem yapabiliriz örneğin;


<?php
$a=2;
$b=4;
echo $a * $b;
?>

yazarak ekrana 8 bastırabiliriz.

Atama ve İşlemsel Operatörler:

<?php

//ornegin 5 değerli bir degisken olsun
$a=5;
echo $a - 4;
?>


bu kod bize 1 çıktısını verir bu tüm işlemler için geçerlidir(Toplama,Çıkarma,Bölme,Çarpma).

<?php
$a=3;
//$a degiskenin degeri 3 tir
$a++;
//$a degiskeni bir arttirilir
$a +=10;
//$a degiskenine 10 eklenir
$a /= 2;
//$a degiskeni ikiye bolunur.sonuc 7 olur
?>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi