HTML-1-Html ana yapısı

HTML Giriş dersinde;


  • Editör kullanmaya gerek var mı?
  • Editör kullanmadan kod yazma
  • Editör Tavsiyesi
  • HTML Ana Yapısı
hakkında bilgiler vermiştik bu derste alt yapı dediğimiz kodların detaylandıralım ve yavaş yavaş neler yapabileceğimize bakalım.

<html></html>  : 

HTML'de bütün kodlar bu ikisi arasında bulunur ve tarayıcının arasına yazdığımız kodları okumasına yardımcı olur.

<head></head> :

Sayfanın üst başlığı(title kodu), sayfanın arama motorları tarafından bulunması için gerekli değerler(meta kodu), javascript,css,php... kodların başka bir klasörden çekilmesi veya bu etiket içine yazılmasına olanak sağlar.

<title></title> :

Sayfanın başlığının yazıldığı kısımdır. <head> etiketi içinde yer alır.


<body></body> :

Sayfada görünmesini istediğimiz her şey bunlarını arasına yazılır.


Başlangıç olarak tarayıcı üzerinde çalışma-1 :

<html>

<head>

<title>Sayfa Başlığı</title>

</head>

<body>

<span>Sayfada yazmasını istediğiniz kısmı buraya yazabilirsiniz.</span>

<p>Ya da buraya</p>

</body>

</html>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<span> ve <p> gibi body içinde kullanılan kodlar bir sonraki 
derste gösterilecektir. 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi