Divan Edebiyatı Başlıca Terimler-KısacaBu yazıdaki divan edebiyatının başlıca terimlerini ve bunların kısaca tanımlarını içermektedir. LYS edebiyat kısmında ezberlenecek bir çok kısım olduğu düşünülünce ve bu kısımdan soru gelme ihtimali de göz önüne alınırsa her şeyi tam olarak ezberlemek mümkün değildir. Bu altta bulunan kelimelerde o kadar önem arz etmediği için uzun uzadıya ezbere gerek olmadığını düşünmekteyim.

 1. Divan: Şairlerin şiirlerini topladığı kitap
 2. Hamse: Beş mesnevinin bir araya getirilmesi
 3. Münşeat: Mektup ve örnek düz yazı metinlerden oluşan yapıt
 4. Tezkire: Biyografi
 5. Hilye: Hz. Muhammed ve dört halifenin davranışları anlatılır.
 6. Nazire: Bir şairin başka bir şairin şiirini taklit etmesi
 7. Tehzil: Şaka(alaya alma) yoluyla yazılan nazire
 8. Seyahatname: Gezip görülen yerlerle ilgili görüşler
 9. Sefaretname: Yurt dışına gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili kültürel izlenimlerini anlattıkları eser
 10. Menakıbname: Bir evliyanın hayatını ve kerametlerini anlatır.
 11. Velayetname: Din büyüklerinin hayatını anlatan eser
 12. Pendname: Nasihatname
 13. Siyasetname: Devlet yönetimiyle ilgili öğütler veren eser
 14. Muamma: Manzum bilmece(isim)
 15. Lugaz: Manzum bilmece(nesne)
 16. Vakayiname: Tarihsel olaylar(kronolojik sıra)
 17. Mazmun: Kalıplaşmış sözler
 18. Kıssa: Öğüt verici ve öğretici fıkra
 19. Mevlit: Hz. Muhammed'in yaşamı
 20. Siyer: Hz. Muhammed'in hayatı ve savaşları
 21. Surname: Osmanlı şehzadelerinin sünnet törenleri
 22. Gazavatname: Savaş, kahramanlık ve zaferler
 23. Şehrengiz: Bir şehri anlatan eser
 24. Kırk Hadis: Hz. Muhammed'in 40 gerçek hadisi
 25. Hicviye: Eleştiri
 26. Mersiye: Ölen kişinin arkasından yazılan eser


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi