Uluslararası Örgütlerde Realizm

Realistler dünya siyasetinin ana aktörünün devlet olduğunu, iç ve dış siyaset arasında keskin bir ayrım olduğunu, dış siyasi ortamın içtekinden farklı olarak merkezi bir otorite sahibi olmadığını gözlemler ve bu anlama uluslararası sistemin anarşik olduğunu varsayar.

Uluslararası örgütler devletlerin kendi çıkarları için oluşturduğu ve bu çıkarlara hizmet ettiği sürece hayatta kalan devletlerden bağımsız olmayan ve dünya siyasetinin güçler dengesini yansıtan kurumlardır.


Uluslararası sistemini anarşik olması ne demektir?

Devletler üzerinde, devletlerin davranış ve etkileşimlerini düzenleyebilecek herhangi bir aktör yoktur.


Dünya siyasetinde güçler dengesi nedir?

Her bir devlet kapasitesini arttırma ve sistemde baş aktör duruma geçme güdüsüyle hareket ettiği için diğerlerinin bu doğrultudaki amaçlarına engel olmaktadır. Dolayısıyla hiçbir devlet diğerlerinin üzerinde sürekli bir hâkimiyet kuramaz. Bunda en önemli etken güçlerin yaklaşık olarak birbirine yakın olmasıdır. Bazen bir devletin öne çıktığı görülse de bu durum geçicidir.


Kaynak

  1. http://www.tuicakademi.org/gucler-dengesi-balance-of-power
  2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Realizm_(uluslararas%C4%B1_ili%C5%9Fkiler)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi