Kıdem Tazminatı Sorusu


  1. Kıdem tazminatı almaya hak eden bir işçinin 5 yıl 4 ay 10 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçinin son ay brüt ücreti 900 TL'dir. İşçiye yılda 2 aylık brüt maaş tutarında ikramiye verilmektedir. İşçi kıdem tazminatını hesaplayınız.
İşçinin Aylık Brüt Maaşı => 900 TL

İkramiye => 900*2/12=150(Aylık İkramiye Tutarı)

5 Yıl İçin Kıdem Tazminatı => 1050*5= 5250 TL

4 Ay İçin Kıdem Tazminatı => 1050*10/12= 350 TL

10 Gün İçin Kıdem Tazminatı => 1050*10/365= 28,77 TL

Toplam Kıdem Tazminatı => 5250+350+28,77= 5628,77 TL

Damga Vergisi => 5628,77*0,0066= 37,15 TL

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı => 5628,77 - 37,15= 5591,62 TL

     2. Kıdem tazminatı almayı hak eden bir işçinin 8 yıl 7 ay 22 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçinin              kıdem tazminatını hesaplayınız. İşçinin son ay brüt ücreti 1300 TL'dir.


İşçinin Aylık Brüt Maaşı => 1300 TL

8 Yıl İçin Kıdem Tazminatı => 1300*8= 10 400 TL

7 Ay İçin Kıdem Tazminatı => 1300*7/12= 758,33 TL

22 Gün İçin Kıdem Tazminatı => 1300*22/365 = 78,35 TL

Toplam Kıdem Tazminatı => 10 400 + 758,33 + 78,35 = 11236,68 TL

Damga Vergisi => 11236,68*0,0066= 74,16 TL

Ödenecek Net Kıdem Tazminatı => 11236,68 - 74,16= 11162,52 TL


Önemli: İşçiye yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde sadece damga vergisi verilecektir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi