Namık Kemal

Tanzimat Edebiyatı
 • Şinasi ve Ziya Paşa ile birlikte Tanzimat Edebiyatının kurucularındandır. 
 • Tanzimat'ın en etkili sanatçısıdır. 
 • Edebiyatımızın batılılaşmasında emek harcar.
 • Toplum için sanat anlayışına bağlıdır.
 • İlk büyük vatan şairidir.
 • Şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale gibi farklı türlerde eser vermiştir.
 • Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi temaları işlemiştir.
 • Tanzimat'ın fikir adamıdır.
 • Dilin sadeleşmesi taraftardır.
 • Hece ile şiirler yazmıştır.(Genellikle aruzu kullanmıştır)
 • Ziya Paşa'nın eski edebiyatı övdüğü "Harabat" adlı antolojisini eleştirmek için yazdığı "Tahrib-i Harabat" ile ilk eleştiri kitabı örneğini vermiştir.
 • Romantizmden etkilenmiştir.ESERLERİ


OYUN

 1. Vatan Yahut Silistre (Osmanlı-Rus savaş yıllarını anlatır.)
 2. Zavallı Çocuk (Görücü usulüyle evlenme anlatılır.)
 3. Akif Bey (Eşine ihanet eden bir kadın anlatılır.)
 4. Karabela (Babürler Devleti anlatılır.)
 5. Gülnihal (Bir paşanın halka çektirdiği zulümler anlatılır.)
 6. Celalettin Harzemşah (Harzemşahlar Devleti ve İslam birliği düşüncesi anlatılır.)
ROMAN

 1. İntibah (Türk Edebiyatının ilk edebi romanıdır.)
 2. Cezmi (Türk Edebiyatının ilk tarih romanıdır.)
ELEŞTİRİ

 1. Tahrib-i Harabat
 2. Takip
 3. İrfan Paşa'ya Mektup
 4. Renan Müdafaanamesi
ANI

 1. Magosa Hatıraları
BİYOGRAFİ

 1. Selahattin-i Eyyubi
 2. Yavuz Sultan Selim
 3. Fatih Sultan Mehmet
GAZETE

 1. Hürriyet
 2. İbret
 3. Tasvir-i Efkar
TARİH

 1. Osmanlı Tarihi
 2. İslam Tarihi
 3. Barika-i Zafer
 4. Devr-i İstila
 5. Evrak-ı Perişan
 6. Kanije Muhasarası

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi