Hürriyet Kasidesi-Namık Kemal

Hürriyet Kasidesi

HÜRRİYET KASİDESİ

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten

NAMIK KEMAL


Görüldüğü üzere Tanzimat edebiyatında dilin sadeleşme çabaları olmasına rağmen böyle bir şeye erişilememiştir. Ancak dil tam olarak arı Türkçe olmasa da şiir okunduğunda devletle alakalı terimler ortaya çıkıyor ve konu değişikliğinin olduğu görülüyor. Bir şiirin Tanzimat edebiyatına ait olduğunu anlamak için vatan, hürriyet, eşitlik gibi kavramlardan(bkz. Şiirde altı çizili olan kelimeler) bahsetmesi gerekmektedir.

Yukarıda bulunan parça şiirin tamamı değildir. Örnek verilmek amacıyla şiirden bölümler alınmıştır.

Namık Kemal'in yazın hayatı ve eserleri için...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seçilmiş serisi hangi kitaplardan oluşur

Seçilmiş-Beden Hırsızı

Ahmet Mithat Efendi