Kayıtlar

Mayıs, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kıbrıs Sorunu

Kıbrıs’ın, Türkiye’nin dış politikasının başat sorunu haline gelmesinin kökeni 1950’lere kadar gider. Ancak Kıbrıs’ta sorunların başlangıcı daha da eskilere dayanır. 1877-78 Osmanlı-Rus harbini müteakip, Osmanlı Devleti’nin yayılmacı Rus politikasına karşı dış desteğe ihtiyacı olduğu sırada İngiltere’nin Rusya’ya karşı destek vereceği vaadiyle 4 Haziran 1878 de İstanbul’da Kıbrıs Anlaşması (Convention) imzalandı.  Buna göre İngiltere’nin adayı yönetmesi Sultan adına olacaktı. İngilizler 12 Temmuz 1878’de adanın tamamını kontrol altına aldı. 20 Temmuz’da ise Sir Garnet Wolseley İngiliz yüksek komiseri ve komutan olarak atandı. Kıbrıslı Rumların İngiliz yönetimini memnuniyetle karşılamalarına ve adanın Yunanistan’la birleşmesi idealini (Enosis) gerçekleştirmek istemelerine karşın, Kıbrıslı Türklerin önemli bir kısmı anayurt Anadolu’ya göçmeyi tercih ettiler ve bu süreç, uzun yıllar adadaki Türk nüfusun oran olarak azalması ile sonuçlandı. 1923 Lozan Antlaşması ile yeni Türkiye Cumhuriye…