Kayıtlar

Ocak, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

En Tehlikeli Hacker Grupları

Resim
Bildiğiniz gibi siber dünya gerçek dünyadan çok daha karışık içinde psikopata bağlamış yazılımcılar sistemi tersine kullanan ileri düzey kullanıcılar ve daha bir çok farklı isimlerle adlandırılacak insanlar ve gruplar var.Tehlikeliden söz etmişken hacker grupları ve bilgisayar dehası isimleri biraz tanıtalım Anonymous Belki de 2006 yılından beri zincirin en büyük halkası.Grup diyoruz ama belli bir yönetici ve merkezi yok En Büyük ve en çok ses getiren saldırıları 2009 tılında İran'a yönelik seçim protestosu saldırısı ve 2012 de GoDaddy sistemine saldırı yapması(web alanı sağlayıcım olması biraz üzücü.) Bunların Dışında Julian Assange’a Wikileaks belgelerinin temin edilmesinde yardımcı olduğu kanıtlanmış.Küçük bir grubun üzerine çıkıp yaklaşık ~3000 aktif üyesi bulunan bu grubun organize saldırılarda üye sayısı 10 katına çıktığı söylentiler arasında.Hackerlar arasında gri şapkalılarda yer aldığı halde bir çok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.Gerçekten büyük bir hac…

Uluslararası Örgütlerde Realizm

Realistler dünya siyasetinin ana aktörünün devlet olduğunu, iç ve dış siyaset arasında keskin bir ayrım olduğunu, dış siyasi ortamın içtekinden farklı olarak merkezi bir otorite sahibi olmadığını gözlemler ve bu anlama uluslararası sistemin anarşik olduğunu varsayar.

Uluslararası örgütler devletlerin kendi çıkarları için oluşturduğu ve bu çıkarlara hizmet ettiği sürece hayatta kalan devletlerden bağımsız olmayan ve dünya siyasetinin güçler dengesini yansıtan kurumlardır.


Uluslararası sistemini anarşik olması ne demektir?

Devletler üzerinde, devletlerin davranış ve etkileşimlerini düzenleyebilecek herhangi bir aktör yoktur.


Dünya siyasetinde güçler dengesi nedir?

Her bir devlet kapasitesini arttırma ve sistemde baş aktör duruma geçme güdüsüyle hareket ettiği için diğerlerinin bu doğrultudaki amaçlarına engel olmaktadır. Dolayısıyla hiçbir devlet diğerlerinin üzerinde sürekli bir hâkimiyet kuramaz. Bunda en önemli etken güçlerin yaklaşık olarak birbirine yakın olmasıdır. Bazen bir devleti…

Uluslararası Örgütler

Resim
Viyana kongresi, Napolyon savaşları sonunda Fransız ordularının koalisyon orduları tarafından tümüyle yenilgiye uğraması sonucu toplanmıştır.

Uluslararası örgütler 1815 Viyana kongresi ile başlamıştır. Uluslararası örgütlerin en açık hali Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletlerdir. Bunlarda bulunan üç ilke belirleyicidir.


Ortak güvenlikUyuşmazlıkların barışsal çözümüEkonomik-siyası işbirliği
Uluslararası örgütlerin çalışması 1. Dünya Savaşından sonra barışı yaratmak için bir uluslararası hükümet yaratılır mı sorusuyla başladı. 1975 tarihli Viyana sözleşmesi ile uluslararası örgütler, devletlerin aralarında yaptıkları antlaşmayla kurulur ve üye devletlerden ayrı bir kişiliği, kendi yasası ve organları olan bir varlıktır.
Bir uluslararası örgütte en az 3 devlet bir araya gelmeli, kurucu bir sözleşme imzalamalı, kurumsal varlık ve tüzel kişiliği oluşmalı, resmi bir yapısı olması, giderlerin üye devletlerce karşılanması ve uluslararası ortamda diğer aktörlerle ilişki kurabilmesi gerekir…