Kayıtlar

Haziran, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Divan Edebiyatı Başlıca Terimler-Kısaca

Bu yazıdaki divan edebiyatının başlıca terimlerini ve bunların kısaca tanımlarını içermektedir. LYS edebiyat kısmında ezberlenecek bir çok kısım olduğu düşünülünce ve bu kısımdan soru gelme ihtimali de göz önüne alınırsa her şeyi tam olarak ezberlemek mümkün değildir. Bu altta bulunan kelimelerde o kadar önem arz etmediği için uzun uzadıya ezbere gerek olmadığını düşünmekteyim.
Divan: Şairlerin şiirlerini topladığı kitapHamse: Beş mesnevinin bir araya getirilmesiMünşeat: Mektup ve örnek düz yazı metinlerden oluşan yapıtTezkire: BiyografiHilye: Hz. Muhammed ve dört halifenin davranışları anlatılır.Nazire: Bir şairin başka bir şairin şiirini taklit etmesiTehzil: Şaka(alaya alma) yoluyla yazılan nazireSeyahatname: Gezip görülen yerlerle ilgili görüşlerSefaretname: Yurt dışına gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili kültürel izlenimlerini anlattıkları eserMenakıbname: Bir evliyanın hayatını ve kerametlerini anlatır.Velayetname: Din büyüklerinin hayatını anlatan eserPendname: Nasih…

Php Dersleri-4-Koşullara Dayalı İşlemleri Gerçekleştirme

Koşullara Dayalı İşlemleri GerçekleştirmeKod yazarken sıklıkla kullanılan koşul belirteçleri, duruma bağlı olarak işlemler yapmamıza olanak sağlar. Genel yapıları 3 şekildedir:

1. if ( koşul ) - koşul gerçekleşirse komut uygulanır.

2. if ( koşul ) else ... - koşul gerçekleşmez ise ELSE'de belirtilenler uygulanır.

3. if ( koşul ) elseif (koşul ) else ... - İlk koşul gerçekleşmezse alternatif koşullar elseif ile belirtilebilir.

ÖrneklerAşağıdaki örnekte $islem 4 değerini alır, koşul cümlesi olarak yazdığımızda php bize bu yargının doğru olduğunu echo da belirttiğimiz cümle ile gösterir:

<?php $islem = 2 + 3; if ( $islem == 5 ) { echo "2 + 3, 5 eder!"; } ?>
NOT:Koşul gerçekleşirse yapılacaklar { ... } şeklinde belirtilir. Ancak yapılacak iş tek satırlık ise direkt altına yazarak işlem yaptırtabiliriz:

<?php $islem = 2 + 2; if ( $islem == 4 ) echo "2 + 2, 4 eder!"; ?>
ELSE İle komut gerçekleşmez ise yapılacak olanları tanı…

Chappie

Resim
6 Mart 2015 tarihinde Türkiye'ye gelen bir film olan Chappie, kendi kendine düşünebilen bir robot yaratılmasını anlatmaktadır. Şirket polis teşkilatı için robat yaparken bu robotları tasarlayan kişi günlerdir uğraştığı düşünebilen robot projesini teoride tamamlamıştır. Bu robotun yapımı için fabrikanın sistemlerini kullanması gerekmektedir ancak şirketin yöneticisi bu projenin şirkete aykırı bir proje olduğunu söyler ve reddeder. Ancak Deon Wilson(robotları tasarlayan kişi) bu işte kararlıdır. Bozulan bir robot sistemine projeyi yükler ve sistemin korunması için kullanılmayan bir robotun sistem kartını çalar ve olaylar burada patlak verir. Ayrıca IMDb puanı 7 olan bir filmden daha fazlasını beklerdim. Aksiyon kategorisinde de böyle filmler görmek bazı filmlere haksızlık oluyor. Sadece Bilim-Kurgu kategorisini hakkettiğini söyleyebilirim. Bana kalırsa konu güzel ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadım dediğim filmlerden değildi. İyi bir bilim-kurgu ve aksiyon filmi arıyorsanız bu film…

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları

Tanzimat Edebiyatı I. Dönem Sanatçıları

ŞinasiNamık KemalZiya PaşaAhmet Mithat EfendiAhmet Vefik PaşaŞemsettin SamiDirektör Ali BeyAli SuaviYusuf Kamil PaşaAhmet Cevdet Paşa
Tanzimat Edebiyatı II. Dönem Sanatçıları


Recaizade Mahmut EkremSamipaşazade SezaiAbdulhak Hamit TarhanMuallim NaciNabizade Nazım

Hürriyet Kasidesi-Namık Kemal

Resim
HÜRRİYET KASİDESİ
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten
Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten
Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten
Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten
Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
NAMIK KEMAL

Görüldüğü üzere Tanzimat edebiyatında dilin sadeleşme çabaları olmasına rağmen böyle bir şeye erişilememiştir. Ancak dil tam olarak arı Türkçe olmasa da şiir okunduğunda devletle alakalı terimler ortaya çıkıyor ve konu değişikliğinin olduğu görülüyor. Bir şiirin Tanzimat edebiyatına ait olduğunu anlamak için vat…

Ahmet Mithat Efendi

Resim
Halkı eğitme çabaları nedeniyle "hace-i evvel"(ilk öğretmen) kabul edilir ve "Halk yazarı" olarak nitelendirilir.Tanzimat edebiyatının amacına uygun davranan en popüler yazarıdır.İki yüze yakın roman ve öyküsü yazması nedeniyle "Yazı Makinesi" diye de anılmaktadır.Tanzimat edebiyatında romantizme bağlı sanatçılar arasında yer alır.Şiir yazmaz.Romanları teknik yönden zayıftır. Nedeni sık sık akışa müdahale ederek okuyucuya bilgi vermek ve sorular yöneltmektir.Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunur. Türkçesi varken yabancı kelime kullanmaz.

Kısacası;Ahmet Mithat Efendi halk adamıdır. Yazı makinesi diye anılır. Romantizme bağlıdır. Ve Türk edebiyatının ilk hikaye örneği olan Letaif-i Rivayat adlı eseri yazmıştır.
ESERLERİHikaye
Letaif-i Rivayat(Türk edebiyatının ilk hikaye örneğidir.)Roman
Hasan MellahHüseyin FellahHenüz On Yedi YaşındaAcaib-i AlemYeryüzünde Bir MelekKarnavalÇingeneDürdane HanımEsrar-ı CinayetFelatun Beyle Rakım EfendiParis'te Bir TürkYeniçer…

Ziya Paşa

Resim
Şiirleri Divan edebiyatı tarzındadır.Eski edebiyat ile yeni edebiyat arasında bocalamıştır.Londra'da Hürriyet gazetesinde yayımladığı "Şiir ve İnşa" adlı makalesi en önemli yazısıdır. "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde halk edebiyatını överken; "Harabat" adlı antolojisinde ise divan edebiyatını övmüştür. Bu yüzden Namık Kemal tarafından çok ağır eleştirilmiştir.Terkibibent(Bağdatlı Ruhi'nin Terkibibendine nazire olarak yazar) ve Terciibent yazarıdır.Dönemin idarecilerine yönelik hicivler(eleştiriler) yazmıştır.(Zafername)Genellikle aruz ölçüsünü kullanmış olsada hece ölçüsüyle yazmış olduğu şiirleride bulunmaktadır.Şiirlerindeki pek çok sözü, Türk edebiyatına ve Türk kültürüne özlü söz olarak katılır.
ESERLERİ Şiir
Eş'ar-ı ZiyaTerkibibentTerciibent
Antoloji
Harabat
Eleştiri
ZafernameVeraset Mektupları(Bazı kaynaklarda türü mektup olarakta geçmektedir.)
Röportaj
Rüya(Türk edebiyatının ilk röportaj özelliğidir. Ali Paşa'yı eleştirir.)
Anı
Defter-i AmalMak…

Namık Kemal

Resim
Şinasi ve Ziya Paşa ile birlikte Tanzimat Edebiyatının kurucularındandır. Tanzimat'ın en etkili sanatçısıdır. Edebiyatımızın batılılaşmasında emek harcar.Toplum için sanat anlayışına bağlıdır.İlk büyük vatan şairidir.Şiir, eleştiri, biyografi, roman, tarih, makale gibi farklı türlerde eser vermiştir.Eserlerinde vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik gibi temaları işlemiştir.Tanzimat'ın fikir adamıdır.Dilin sadeleşmesi taraftardır.Hece ile şiirler yazmıştır.(Genellikle aruzu kullanmıştır)Ziya Paşa'nın eski edebiyatı övdüğü "Harabat" adlı antolojisini eleştirmek için yazdığı "Tahrib-i Harabat" ile ilk eleştiri kitabı örneğini vermiştir.Romantizmden etkilenmiştir.
Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi için...

ESERLERİ
OYUN
Vatan Yahut Silistre (Osmanlı-Rus savaş yıllarını anlatır.)Zavallı Çocuk (Görücü usulüyle evlenme anlatılır.)Akif Bey (Eşine ihanet eden bir kadın anlatılır.)Karabela (Babürler Devleti anlatılır.)Gülnihal (Bir paşanın halka çektirdiği zulümler a…

İbrahim Şinasi

Resim
Şinasi Tanzimat Edebiyatını başlatan yazarlarımızdan birdir.İlklerin şairi olarak bilinir. Bir çok alanda yenilikler yapmıştır. Tam adı İbrahim Şinasi'dir.İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır.İlk tiyatro eseri olan "Şair Evlenmesini" yazmıştır.İlk özel gazete olan "Tercuman-ı Ahvali" çıkarmıştır.İlk Batı Edebiyatında eser veren yazarımızdır.İlk kez Batılı anlamda fabl örnekleri vermiştir.Şiire ve Şiir kitabına isim veren ilk sanatçıdır.İlk makale olan "Tercuman-ı Ahval Mukaddimesini" yazmıştır.Klasisizm akımından etkilenmiştir.Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.İlk kez Fransızcadan şiir çevirileri yapmıştır.


Eserleri;

1.Tercüme-i Manzume (1859)

2. Müntahabat-ı Eş’ar (1862)

3. Şair Evlenmesi (1860)

4. Durub-ı Emsal-i Osmaniye (1863)

GAZETE : Tercuman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar

PHP Dersleri -3-

Bazı kodlarda, get metodu haricinde url den içerik almamız gerektiğinde server değişkenlerinden yararlanırız.Örneğin Sayfayı ziyaret eden kullanıcının tarayici turunu versiyonunu bu şekilde alırız
veya en çok kullanılan tarayıcıyı anket olarak sitemizde yayınlayabiliriz bu ve farklı örnekleri ileriki derslerde ayrıntılı inceleyeceğiz simdi server bilgilerini almaya yarayan fonksiyonlarımıza bir göz atalım.

<b>HTTP_USER_AGENT</b><br />
<?php echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; ?>

<br /><b>REMOTE_ADDR</b><br />

<?php
 echo "IP adresin: ". $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
?>


<br /><b>HTTP_REFERER</b><br />

<?php
echo "Bu adresten geldin: ".$_SERVER['HTTP_REFERER'];
?>

<br /><b>SERVER_ADDR</b><br />

<?php
echo "Sunucunun IP adresi: ".$_SERVER['SERVER_ADDR'];
?>

<br /><b>SCRIPT_FILENAME</b><br />

<?php
echo "Pro…

PHP Dersleri -2-

Bazi basit ve kullanisli fonksiyonlar;
range() fonksiyonu belli bir aralikta degisken olusturmaya yarar.
<?php
range(0,6);
//0,1,2,3,4,5,6 sayilarini dondurur
?>
donen degerleri print_r() fonksiyonu ile ekrana bastirabilirsiniz.
<?php
print_r(range(0,6));
?>
adim adim atlayan sayilar icin 3. bir girdi eklenir range fonksiyonuna;
<?php
print_r(range(3,10,2));
?>
bu kod ile ikiser ikiser atlayan sayilari ekrana basmis olacagiz.
Donen Degerler:
3
5
7
9;
olacaktir  bu yapi ayni zamanda bir array yapisi olarak ta kullanilir.
<?php
//print_r(range(3,10,2));
array(
[0]=>3
[1]=>5
[2]=>7
[3]=>9
)
?>
PHP ile Matematik islemleri yapmak cok kolaydir hazir fonksiyonlar kullanilarak hizli sonuclar elde edebiliriz.
<?php
sqrt(9);
//sayinin kokunu alir ekrana 3 yazdirir
pow(2,8);
//sayinin ussunu alir ekrana 256 yazdirir
abs(-5);
//sayinin mutlak degerini alir ekrana 5 yazdirir
pi()
//ekrana sadece PI sayisini yazdirir
pi()*2;
//ekrana PI sayisinin 2 ile carpiminin son…

PHP Dersleri -1-

Adım Adım Programlama da bir basamak daha atlayarak PHP programlarını temelini oluşturan değişkenleri tanıyacağız.

*Unutmayın ki PHP içinde değişkenlerde Türkçe harf kullanmamız ekrana hata basılmasına sebep olacaktır*
Değişkenler $ işareti ile baslar örneğin: $degisken=22; ve noktalı virgül ile sonlandırılır.bu kod ile $degisken değişkeninin içeriği 22 oldu. Değişken atarken eğer değişkene sayısal(integer) bir değer vereceksek direk sayıyı yazmalıyız eğer karakterlerden(string) oluşan bir değer vereceksek (")çift tırnak arasına yazmalıyız yani:
$degisken="DEGER"; *Unutmayın ki ` ve ' bunun arasında ve ' ile " bunun arasında çok fark vardır.* Değişken adları asla sayılar ile başlatılamaz bu ekrana tanımlama hatası olarak yazdırılır.
Değişkenler Hakkında
Değişken türleri:


Sayılar(number),Dizgeler(string),Diziler(array),Mantıksal(boolean),Nesne(object)`tir 
Örnekler:

Sayısal Değişkenler (Number Variable);

$degisken=421214;

Dizge Değişkenler(String Variable);

$degiske…

PHP Dersleri -0-

PHP: Hypertext PreProcessor kısaltmasıdır.
PHP sunucu tabanlı çalışan bir dildir.Yani kodları derleyen, çalıştıran sunucudur.
PHP yazılım dili birçok veritabanı ile uyumludur: MySQL, Oracle, ODBC vb. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır.
Bir PHP kodu, uzantısı *.php olan bir ASCII (düz metin) belgesinde yer alır. Sunucu belirttiğimiz yerlerde ya da tamamında ilgili php kodlarını derler ve bu şekilde kullanıcıya iletir.Eğer bir HTML dosyasının yani uzantısı .html olan dosyaların içeriğinde bulunan php kodları çalışmaz kaynak kodda da yorum satırı olarak görüntelenir.PHP en çok MySQL veritabanı ile birlikte çalıştırılır. MySQL'de tıpkı PHP gibi açık kaynak kodludur, gelişmeye imkan tanır. Küçük ve büyük sitelerde tercih edilir.PHP'yi seçmemizin temel nedeni, Windows, Linux gibi birçok platformda çalışması, tüm sunuculara uyumlu olması, ücretsiz olması ve kolay öğrenilmesidir.


Ilk kodlarimiz localhost MySQL kullanicimiza verdigimiz sifre ile bir veritabani baglantisi kurmak …

PHP Programlamaya Giriş

Resim
PHP Programlamaya giriş:
 PHP kodlarımızı çalıştırmak için bir sunucuya  ihtiyacımız var bunun için:
APACHE, PHP ve MySQL yazılımlarını tek tek yükleyebiliriz ayni zamanda WAMP veya XAMPP gibi hazır server paketleri ile de server kurabiliriz.Ben bundan sonraki derslerde XAMPP hazır paketini kullanarak derslere devam edeceğim için sizlere de tavsiyem XAMPP kullanmanız olacak.XAMPP içerisinde hazır olarak gelen programların listesi ise su şekilde:


APACHE,MySQL,PHP,phpMyAdmin,FileZilla FTP Server,TomCat.

Yukarıda Yazılan Her Programa yeri geldikçe ayrıntılı olarak anlatacağım.
XAMPP Paketini hazir olarak bu linkten indirebilirsiniz: xampp.sourceforge.net
Evet Programı indirdiğinizi varsayarak kurulum hakkında bilgi vermeye başlıyorum.Evet Arkadaşlar Resimlerde görüldüğü gibi next butonlarını kullanarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.

KURULUM TAMAMLANDIKTAN SONRA 
Program Kurulduktan sonra tarayıcımızı açıp adres satırına http://127.0.0.1/ veya http://localhost/ Adresine gidiyoruz

Açılan Pen…

HTML-2-Başlık elementleri

HTML-1 dersinde;


HTML ana yapısındaki kodlar açıklandı.Bir tarayıcı üstünde yazı yazma gösterildi.
Bu derste;

Başlık elementleri konusuna el atacağız.
Başlık elementleri <body></body> kodunun içine yazılır. Sayfanın gövde dediğimiz kısmında gözükür.

Bu kodlar;
<h1>EN BÜYÜĞÜ</h1><h2>Alt Başlık</h2><h3>Alt Başlık</h3><h4>Alt Başlık</h4><h5>Alt Başlık</h5><h6>En Küçüğü</h6>
HTML ana yapısını öğrendiğinize göre bu kodları o altyapıdaki <body></body> kodunun arasına yazarak başlık boyutlarını görebilirsiniz.

Sorular
1 - En büyük yazıyı bunlarla mı yazarız?

Hayır. <h1></h1> etiketi ne kadar en büyük başlık olsa da  daha sonra öğreneceğimiz CSS3 kodları sayesinde istediğimiz büyüklükte yazı yazabiliriz.

ESKİ DERSLER HTML GirişHTML-1

HTML-1-Html ana yapısı

HTML Giriş dersinde;


Editör kullanmaya gerek var mı?Editör kullanmadan kod yazmaEditör TavsiyesiHTML Ana Yapısı hakkında bilgiler vermiştik bu derste alt yapı dediğimiz kodların detaylandıralım ve yavaş yavaş neler yapabileceğimize bakalım.
<html></html>  : HTML'de bütün kodlar bu ikisi arasında bulunur ve tarayıcının arasına yazdığımız kodları okumasına yardımcı olur.
<head></head> : Sayfanın üst başlığı(title kodu), sayfanın arama motorları tarafından bulunması için gerekli değerler(meta kodu), javascript,css,php... kodların başka bir klasörden çekilmesi veya bu etiket içine yazılmasına olanak sağlar.
<title></title> :Sayfanın başlığının yazıldığı kısımdır. <head> etiketi içinde yer alır.

<body></body> :Sayfada görünmesini istediğimiz her şey bunlarını arasına yazılır.


Başlangıç olarak tarayıcı üzerinde çalışma-1 :

<html>

<head>

<title>Sayfa Başlığı</title>

</head>

<body>

<span>Sayfada yazmasını …